ای صبا-آواز و پیانو چهارگاه-سالار عقیلی،حریر شریعت زاده

شعر از غزلیات:حافظ شیرازی...پیانو:حریر شریعت زاده...آواز:سالار عقیلی...دستگاه:چهارگاه...تصاویر:آرامگاه حافظ-حافظیه شیراز...ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار/ببر اندوه دل و مژدۀ دلدار بیار/نکته روح فزا از دهن دوست بگو/نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار