ماهی های قزل آلا

اینجا كران در كران كویر است و در كناره این كویر ، مردمانی زندگی می كنند كه از آموزگاری بدین وسعت ، درایت را آموخته اند . مردمانی كه در خشك جایی چون یزد ، در آغوش شن ماهی می پرورند ، بی هراس از بی بارانی . اینجا محل پرورش ماهی قزل آلاست . نوعی ماهی كه در آب شور زیست می كندآنچه كویر بسیار دارد . قزل آلا مطلوبترین و مطبوعترین ماهی سردابی جهان است و پر طرفدارترین ماهی پرورشی . بدن قزال آلا كشیده و بلند بوده و از فلسهای گرد و متراكم پوشانده شده و بر پشت باله ای دراد . بزرگترین این قزل آلا ها 70سانتی متر طول دارد با وزنی نزدیك به 7 كیلوگرم . قزل آلا در آبی با دمای 12 تا 18 درجه سانتی گراد خوب رشد می كند . پرورش ماهی قزل آلا در 6 ماهه دوم سال در اكثر مناطق یزد امكان پذیر است . قزل آلایی رنگین كمان مولد را شش ماه قبل از موعد تخم ریزی به آبی با دمای 12 تا 13 درجه سانتی گراد منتقل می كنند . تخم گیری از قزل آلا آسانتر از هر ماهی دیگری است ، چون تخمها آزادانه در كیسه ای بسیار نازك در درون شكمش قرار دارد و با اندك فشاری از بدن ماهی خارج می شود . 10 هزار از تخم ماهی ماده با یك قطره اسپرم ماهی نر بارور می شود . بلافاصله پس از تخم گیری رشد آن آغاز می شود. باروری اولین مرحله است . زمانی كه بچه ماهی ها از تخم بیرون آمده ، 15 گرم وزن می گیرند ، مناسب…