دکتر مسعود بنیاد ی و آخرین پیشرفت ها در جراحی پلاستیک - سلامت

217
09 مهر 1394

در سال های اخیر تغییرات چشمگیری در روش های جراحی زیبایی بینی به عمل آمده که منجر به بهبود نتایج حاصله از جراحی شده است. مهم ترین این موارد عبارتند از: استفاده از ابزار جراحی مدرن، افزایش دقت و ظرافت بیشتر حین جراحی و نیز تقویت ساختار بینی جهت جلوگیری از ایجاد بعضی از عوارض عمل.

آموزشیجراحی پلاستیکآخرین پیشرفت هاجراحی های بدنپلاستیکعمل پلاستی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x