بیماری دختری که روزی بدون درد را به خاطر ندارد .

581
09 مهر 1394

اکثر والدین می خواهند فرزندشان را توی پر قو نگه دارند و چشم مان دائماً به آن هاست. اما ساهانا کاینز ۱۲ ساله مثل کسانی که یک بیماری خطرناک مسری دارند، باید از آغوش دیگران دوری کند. او روزی بدون درد را به یاد ندارد. این دختر مبتلا به نوعی بیماری نادر ژنتیکی به نام اپیدرمولیز بولوسا است که باعث می شود که پوستش تاول بزند و با کوچک ترین سایشی پاره شود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x