حاج باقر رباطی را بشناسید

موقوفه حاج باقر بزرگترین موقوفه در شهرستان رفسنجان محل موقوفه در ارضی قطب آباد رفسنجان شمال این شهر قرار گرفته است. مرحوم حاج باقر رباطی طی دو وقف نامه به سالهای 1160 هجری و 1164 هجری رقباتی را وقف نمود که درآمد حاصل از آن رقبات برابر شرایط وقف نامه در هر نسل که واقف نزدیکتر است و مطابق قانون ارث به اولاد دختر و پسر وی پرداخت می شود. با شروع تولیت آقای حاج احمد باقری پرداخت درآمد موقوفه از سال 1382 آغاز گردید و همچنان ادامه دارد این موقوفه جهت احیای بیشتر با اخذ مجوز از سازمان اوقاف مجتمع بزرگ مسکونی اداری در 4 بلوک به نام های سحر، ستاره، آسمان و زیتون با استفاده از منابع درآمد خود موقوفه احداث نمود که در حال حاضر بلوک های مسکونی سحر و ستااره شامل 104 واحد به نحو مطلوب مورد استفاده مسکونی قرار دارد و 2 بلوک دیگر آن آخرین مراحل عملیات ساختمانی را سپری می نماید. احداث بازارچه محلی جهت خدمات رسانی به ساکنین مجتمع مسکونی آفتاب؛ اخذ اسنادرسمی کلیه آپارتمان ها (بیش از 200 واحد) نقشه برداری وبه روز رسانی نقشه های قدیمی توسعه و احیای باغات پسته، وصول مطالبات معوقه تاسیس و راه اندازی واحد املاک و مستغلات، وارد نمودن کلیه مدارک و اسناد اراضی به سامانه سراسری سازمان اوقاف، استرداد اراضی از متصرفین یا مستأجرینی که به تعهدات…