با این باکتری های بامزه آشنا شوید !

514
09 مهر 1394

در مسیر شما از فروشگاه های مواد غذایی تا آشپزخانه تان باکتری های زیادی با شما همسفر هستند... این ویدئوی جالب را ببینید تا با تک تک این باکتری ها آشنا شوید و از ورود این مهمان های ناخوانده به منزلتان جلوگیری کنید...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x