بهترین روش برای خشک کردن دست های خیس !

وقتی دستهایتان را میشویید، ترجیح می دهید چطور دستهایتان را خشک کنید؟ از حوله های کاغذی، دستمال کاغذی یا دست خشک کن ها استفاده میکنید؟ کدام روش بهتر است؟ در این ویدئو این دو روش را باهم مقایسه می کنیم تا بفهمیم کدام بهتر است....