شهید محمد رسول حاجی پور

شهید محمد رسول حاجی پور در هجدهم فروردین ماه سال 1349 در رشت و در یك خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی بعد از سپری كردن دوران كودكی وارد مدرسه شد و همزمان بود با دو رخداد مهم، پیروزی انقلاب اسلامی و حمله رژیم عراق به ایران. وی بعد از تشكیل بسیج 20 میلیونی به عضویت بسیج درآمد. در سال 1360 با آن كه نوجوانی بیش نبود همیشه در فكر رفتن به جبهه بود و در مقطع سوم راهنمایی درس را رها كرد و در سن 16 سالگی در 11 اسفند 1364 بعد از طی نمودن دوره آموزشی در واحد تخریب مشغول به خدمت گردید و سرانجام در 10 شهریور ماه سال 1365در عملیات كربلای دو در حاج عمران به شهادت رسید.