پرندگان سهره

سهره زرد، نام علمی آن (Carduelis spinus) است ودر زبان انگلیسی به آن (Siskin) می‌گویند.در بخش‌های شمالی اروپا، وجنوب اسکاندیناوی دیده می‌شود و ۱۲ سانتی متر طول دارد وکوچک و ظریف است. پرنده نر، به رنگ سبز مایل به زرد وبا پیشانی وچانه سیاه ونوار پهن زرد رنگی در بال‌ها ودو طرف دُم دیده می‌شود. همچنین دمُگاه زرد رنگ است که در پرواز به خوبی دیده می‌شود. پرنده ماده، به رنگ زیتونی مایل به قهوه‌ای وزیر تنه سفید با اثری از رنگ زرد سبز در آن دیده می‌شود، که همراه با زردی درون بال‌ها، دُم ودمگاه، آن را متمایز می‌سازد. همچنین پرنده ماده فاقد سیاهی در سر است. این پرنده، دارای رگه‌هایی به رنگ قهوه‌ای تیره، در تمام سنین، است. در حالی که درون درخت، سرش روبه پایین است، به تغذیه می‌پردازد. در پرواز دُمش کوتاه به نظر آمده وپروازش موجی شکل است. پرنده‌ای اجتماعی است واغلب در گروه دیده می‌شود. این پرنده در جنگل‌های سوزنی برگ، صنوبر، بیشه زارها وپرچین‌های بلند به سر برده ودر زمستان‌ها در کشتزارها، به تعداد اندک دیده می‌شود ودر درختان کاج، در انتهای شاخه‌ها، آشیانه می‌سازد. در ایران، زمستان‌ها فراوان است وبه تعداد نسبتاً فراوان تولید مثل می‌کند. گاهی نسبتاً تا نواحی جنوب ومرکز فارس وبلوچستان نیز دیده می‌شود. سهره صورتی…