مرگ ناگهانی نوزاد،باید ها و نباید ها...

آیا می دانید اصلی ترین عوامل مرگ ناگهانی نوزادان كدام اند؟؟ خوابیدن كنار نوزادان حتی یك چرت كوچك هم می تواند منجر به مرگ نوزاد شود.... پس این ویدئوی جالب و آموزنده را ببینید تا ازین اتفاق ناگوار پیبشگیری كنید...