طریقه ی صحیح شستن میوه و سبزی

اگر شایعات اخیر در مورد استفاده از پارافین شما را هم نگران كرده و نمی دانید كه چگونه می توان این مواد را از روی میوه ها پاك كرد،این ویدئو را ببینید تا با شیوه های صحیح شستن میوه و سبزی آشنا شوید....