دلایلی كه نباید دوستان چاق داشته باشید!

به نظر شما آیا رفتار آدم های چاق می تونه در ما تاثیر گذار باشه؟؟ این ویدئوی بسیار جالب دلایلی رو براتون میاره كه شاید مجبورتون كنه تو روابطتون با آدمای چاق تجدید نظر كنید! پس حتما ببینید....