۷ باور غلط در مورد مغز انسان !

شاید شما هم برخی از افسانه ها و باورهای غلط را در مورد مغز انسان شنیده باشید...این ویدئو برخی از این افسانه های معروف را با دلیل علمی رد می كند! برای مطالعه ی جالب ترین مطالب روان شناسی به سایت الو دكتر مراجعه كنید...