رمانتیک ترین شوهر دنیا

بیل برزنن و همسرش که هر دو ۷۴ ساله هستند تفاوتی با زوج های معمولی ندارند. آنها هم دعوا می کنند، می خندند، کنار همدیگر می نشینند، با هم بیرون می روند اما یک جنبه در ازدواج آنها هست که اکثر ازدواج های دیگر آن را ندارند.بیل در سه دهه ی گذشته هر روز برای همسرش یک نامه عاشقانه نوشته است.