با این عینک جادویی، مردی پس از ۲۰ سال بینا شد .

کهنه سرباز آمریکایی ۲۰ سال کور بود، اما با یک عینک الکترونیکی، توانست بار دیگر ببیند. مارک کورنل وقتی توانست چهره ها را به وضوح ببیند اشک ریخت و این اتفاق را «بازشدن چشمانش» توصیف کرد و به دوستش یوون گفت بسیار زیباست. این کهنه سرباز اهل بافالو که پیش از نابیناشدن ۱۸ سال برای ارتش آمریکا خدمت کرد، رییس انجمن کهنه سربازان نابیناست.