دختری ۱۷ ساله ای که ۱۰۰ ساله به نظر می رسید، درگذشت(۱)

هیلی اُکینز، دختر ۱۷ ساله ای که ۱۰۰ ساله به نظر می رسید، از بیماری نادری به نام پروگریا رنج می برد که بدن را تا هشت برابر پیرتر می کند. ریشه ی یونانی این کلمه به معنای پیری زودهنگام است. این وضعیت به خاطر یک پروتئین جهش یافته رخ می دهد که به سالخوردگی فیزیکی می انجامد. در کل دنیا ۷۴ مورد از این نوع بیماری وجود دارد که تنها ۴ تا از آنها در بریتانیا است.