رسول ترک مردی که تغییر کرد

رسول دادخواه خیابانی معروف به رسول ترک که دوران زندگی خود را به فساد ولاابالیگری می گذراند ولی به دلیل ارادت خاصی به امام حسین (ع) داشت در ماههای محرم در جاسات عزاداری و سوگواری اباعبدالله الحسین شرکت می کرد که باعث نجات وی از زندگی فساد شد و ایشان در قم در قبرستان نو به خاک سپرده شده است .