دکتر مازیار کرم نژاد و افرادی که نباید اصلا جراحی زیبایی کند .

این روزها جراحی های پلاستیک و ترمیمی از یک خواسته لوکس و دست نیافتنی به یک نیاز فردی، اجتماعی تبدیل شده اند. برنامه های تلویزیونی و مطالب رسانه ها همگی شما را به زیبایی و تناسب بیشتر دعوت می کنند، اما آیا همه ما کاندیدای جراحی پلاستیک هستیم؟

آموزشیسلامتجراحیجراحی زیباییزیباییعمل زیبای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x