توصیه های دکتر مهرشاد مهاجر برای قبل و بعد تزریق چربی .

دکتر مهرشاد مهاجر: برای تزریق چربی از تکنولوژی لایپوساکشن برای استخراج چربی استفاده می شود و در نهایت چربی استخراج شده پس از گذشتن از یکسری مراحل، آماده تزریق به فرد می شود.