پیام تسلیت در گذشت هادی نوروزی کاپیتان با تعصب پرسپولیس

وقتی خبر رو شنیدم واقعا متاثر شدم . هادی نوروزی بازیکن موثر و با تعصب پرسپولیس دیگه در بین مون نیست به خانواده نوروزی و جامعه ایران تسلیت میگم
حسن ریوندی