توضیحات کامل دکتر مریم جاهد منش درباره ارتدنسی

با توجه به پیشرفت های روز افزون دندانپزشکی، اکنون دندانپزشکان قادرند تا آنچه را که متقاضیان همواره به دنبال آن بودند به آن ها اهداء کنند: مرتب سازی دندان ها بدون آنکه برای چند سال از براکت استفاده کنید. از ارتدنسی فوری می توان برای ترمیم فاصله ی بین دندان ها، ارتفاع نامتوازن آنها و همچنین تراز کردن ردیف دندان ها استفاده کرد.