دکتر فرزاد فرزبد درباره عمل لیزر چشم توضیح می دهد .

در سال های اخیر پزشکان از تکنیک های جدید جراحی جهت اصلاح بینایی بهره می برند که فرد دیگر نیازی به عینک نخواهد داشت. در عمل لیزری که با استفاده از لیزر انجام می شود و قرنیه چشم را تغییر شکل می دهند.