نظر دکتر مریم ابراهیمی درباره ایمپلنت دندانی

در صورتی که یک یا چند دندان خود را از دست داده اید می توانید از روش های مختلفی برای جایگزینی آن ها اقدام کنید. درون کاشت دندانی (ایمپلنت دندانی) روشی است که می تواند جایگزین استفاده از بریج ها، دنچرهای جزئی یا کامل باشد. از ایمپلنت به عنوان جایگزینی برای ریشه ی دندان از دست رفته استفاده می شود تا دندان مصنوعی روی آن قرار گیرد.