نکاتی درباره جراحی بینی از زبان دکتر حمیدرضا مفرد .

در جراحی بینی با تکنیک باز، یک زخم کوچک بر روی کلوملا (تیغه ی میان پره های بینی) باقی می گذارد. عمل جراحی بینی به هر دو روش فوق انجام می شود و به اولویت جراح بستگی دارد. اِعمال تغییرات عمده در نوک بینی معمولا با استفاده از تکنیک باز انجام می گیرد و تنها یک ز خم کوچک مرئی از خود بر جای می گذارد. این زخم ها به طور معمول پس از چند ماه بهبود می یابند.

آموزشیجراحی بینیجراحی بینی از زبان دکترحمید رضا مفرددکترعمل بینی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x