نکاتی درباره جراحی بینی از زبان دکتر حمیدرضا مفرد .

در جراحی بینی با تکنیک باز، یک زخم کوچک بر روی کلوملا (تیغه ی میان پره های بینی) باقی می گذارد. عمل جراحی بینی به هر دو روش فوق انجام می شود و به اولویت جراح بستگی دارد. اِعمال تغییرات عمده در نوک بینی معمولا با استفاده از تکنیک باز انجام می گیرد و تنها یک ز خم کوچک مرئی از خود بر جای می گذارد. این زخم ها به طور معمول پس از چند ماه بهبود می یابند.