دکتر علی میقانی می گوید جراحی بینی چگونه انجام می شود .

بیماران از عمل های جراحی بینی برای اصلاح ناهنجاری های آناتومیک استفاده می کنند؛ عمل جراحی بینی به طور معمول جهت بهبود وضعیت تنفس و فرم کلی چهره افراد به کار گرفته می شود. در این عمل جراحی، غضروف، استخوان و بافت های همبند به صورت موزون تغییر شکل می یابند؛ درحالیکه بیمار در بیهوشی کامل به سر می برد.