بیو گرافی حاج اسدالله آل آقا را ببینید

آل آقا نام خاندان و بازماندگان مرحوم آقا باقر( علامه بهبهانی) است. این خاندان در حدود 250 سال پیش در شهر کرمانشاه زندگی می کردند و مطابق شجره نامه هایی که در دست فرزندان علامه وحید و بزرگان فامیل آل آقا وجود دارد سلسه ی نسب آن بزرگ مرد با چهارده واسطه به شیخ مفید می رسد. از مرحوم علامه بهبهانی تا شیخ مفید همگی از ارادتمندان ائمه شیعه علیهم السلام بوده اند. بنا به گفته ی پزوهشگر ارجمند کرمانشاهی جناب آقای اردشیر کشاورز، اسد ا... آل آقا سلطان العلما ،روحانی بزرگ از خاندان علم وتقوا، فرزند آقا عبد ا... ،فرزند آقا محمد جعفر پسر آقا محمد علی مجتهد بوده است. آنچه درباره ی حاج اسد ا... آل آقا گفته می شود و عرض ارادتی که به این روحانی ارجمند وجود دارد وقسمی که به سجاده آن بزرگوار خورده می شود به دلیل صدق و صفا و خلوص اوست به ذات پاک احدیت. وی شرط محبت به خدا و کمال اخلاص را در ساده زیستی یافته بود و از طریق اداره املاک موقوفه دولتی ارتزاق معیشت می نمود. سلطان العلما شخصیتی وارسته و مورد احترام مردم روزگار خویش تاکنون بوده است. در ایام حیات پربرکت خود حسینیه آقا عبد ا... پدر بزرگوارش را در کوچه (خیابان) امام جمعه ترمیم کرد تا خوب بودن وخوب ماندن برای خدا را در عمل ترجمه کند. در زمان آن بزرگوار کاروانسرایی به نام کاروانسرای…