ژل های تزریقی دقیقا چیستند؟

فیلرها(پركننده ها) ی پوستی (dermal fillers ) شامل ژل های تزریقی و چربی می باشند. این ها موادی هستند كه در داخل پوست تزریق شده و موجب افزایش حجم و بنابراین صاف كردن چین و چروكها،برجسته كردن لبها، و كاهش عمق فرورفتگیهای صورت می شوند.در بعضی موارد اثر آنها شبیه لیفت صورت است ولی بدون جراحی و با هزینه كمتر.البته این درمانها دائمی نیستند و نیازمند تكرار می باشند. بعضی فیلرها همراه با درمانهای جوانسازی دیگر صورت مثل تزریق بوتاكس استفاده می شوند. جراح شما با ارزیابی نیازهای شما یك یا چند درمان مورد نیاز شما را توصیه خواهد كرد. فیلرهای موقتی (Temporary ): - چربی انسانی ( Autologous fat ) تزریق چربی شامل برداشتن چربی خود شخص از شكم یا ران و تزریق به نواحی خاصی از صورت است كه چربی آنها كاهش یافته است. فقط مقادیر كوچكی از چربی برداشته می شوند بنابراین این عمل را نباید با لیپوساكشن اشتباه كرد. چون چربی از بدن خود شما حاصل می شود بنابراین ریسك واكنش حساسیتی یا دفع پیوند توسط بدن شما وجود ندارد. باید توجه داشته باشید كه تمام سلولهای زنده چربی بعد از پیوند به محل جدید زنده نمی مانند و باید انتظار جذب درصد نسبتاً بالایی از چربی تزریق شده را داشته باشید. به این دلیل پزشك شما احتمالاًدر ناحیه مورد درمان بیش از حد لازم تزریق خواهد كرد.چربی…