میمون مودب با ادب خوش رفتار

این میمون مودب که روی صندلی اتوبوس نشسته وقتی می بیند افراد سالخورده وارد می شوند بلافاصله بلند می شود و صندلی خود را به آنها می دهد. / دانلود ویدیو کلیپ بامزه جالب جذاب دیدنی حیوانات موجودات زنده جانوران همزیستی با انسان ها