آسفالتی که از سیل جلوگیری می کند.

ژوهشگران نوعی آسفالت اختراع کرده اند که قادر است مقادیر بسیاری آب را به داخل زمین منتقل کند و مانع از سیل شود. // پیشگیری راه حل خوب عالی جلوگیری از خطر حادثه حوادث طبیعی آب گرفتگی سیل سیلاب باران شدید ویدیو کلیپ علم فناوری تکنولوژی جدید سودمند کاربردی راه جاده خیابان امن امنیت

خبریآسفالتسیلجلوگیری از سیلآسفالتیجلوگیری از سیل میکند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x