ویروس کرونا و راه پیشگیری هشدار

ویروس کرونا چند سالی است که در ایام حج نگرانی هایی را ایجاد کرده است.// خطر هشدار مراقبت مواظب بودن توصیه پزشک دکتر درمان بیماری خطرناک دقت کردن حاجی انتقال منتقل کردن رعایت بهداشت فردی عمومی اطلاعات عمومی دانستنیهای ضروری سودمند مفید

فیلمویروس کروناراه پیشگیریهشدارویرویس جدید از منامنا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x