برخورد بد با زائران ایرانی فرودگاه جده فیلم

به گفته شاهدان،به دلیل حضور نداشتن کارمندان برای ارائه خدمات به زائران و ازدحام شدید،حجاج دیگر حتی جایی برای نشستن و انتظار در فرودگاه را نیز نداشتند// برخورد رفتار زننده زشت توهین آمیز بی ادبانه آل سعود وهابی عربستانی با زوار زائران مسافر حاجی ایرانی - مکه منا حادثه حوادث خونین مرگبار شهادت شهید فاجعه انسانی توهین گستاخی اهمال سستی کوتاهی موزی گری