عجیب ترین حفظ تعادل های دنیا

می توانید تصور كنید كه یك موتور تنها روی یك جك بین زمین و آسمان بایستد؟ یا تخم مرغی به صورت ایستاده روی میز قرار گیرد یا لپ‌تاب تان را از روی یكی از عضلاتش روی زمین بگذارید؟ نمی‌شود؟ امتحان كنید

هنریتعادلعجیب ترینحفط تعادلتعادهای دنیاحفط

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x