عجیب ترین حفظ تعادل های دنیا

186
09 مهر 1394

می توانید تصور كنید كه یك موتور تنها روی یك جك بین زمین و آسمان بایستد؟ یا تخم مرغی به صورت ایستاده روی میز قرار گیرد یا لپ‌تاب تان را از روی یكی از عضلاتش روی زمین بگذارید؟ نمی‌شود؟ امتحان كنید

هنریتعادلعجیب ترینحفط تعادلتعادهای دنیاحفط

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x