منطقه دیدنی تاریخی قلعه رودخان (گیلان)

قلعه عظیم رودخان یكی از باشكوه ترین بناهای تاریخی گیلان زمین است . این دژ بر فراز كوهی در 25 كیلومتری جنوب غرب شهرستان فومن قرار دارد . این بنا در ادوار تاریخی با نامهای قلعخ "هزار پله" ، "حسامی" و"سكسار" نیز نامیده شده است . این قلعه با شكوه و عظمت كه روزگاری تحت سلطنت و مركز حكمرانی حكام گیلانی------ پس بوده . امروزه میعادگاه بسیاری از باستان شناسان و هنر دوستان و گردشگرانی است كه بی شك بادیدن این همه عظمت و شكوه------- زیبائی های این بنای زیبا می گرد . قلعه رودخان با مساحتی در حدود 6/2 هكتار سراسر كوه را به وسیله 52 برج و بارو و دیواری 1550 متر كه از پستی و بلندی های كوه و عوارض طبیعی تبعیت كرده ، احاطه می كند . این بنا كه در فهرست آثار ملی ایران جای دارد یكی از قطب های مهم گردشگری كشور است .