ورودی تلویزیون دیجیتال و آنتن مرکزی

657
09 مهر 1394

امواج سیگنال تلویزیون از طریق کابلی که به آنتن روی بام یا آنتن روی تلویزیونی متصل است به مبدل داده می‌شود. شکل اتصال ورودی آنتن مبدل ( ورودی RF IN) معمولاً مشابه اتصال ورودی آنتن تلویزیون است لذا از همان مدل فیش معمولی می‌توان استفاده نمود. معمولاً مبدل تلویزیون دیجیتال یک خروجی دیگر آنتن دارند که می‌توان از آن برای دریافت شبکه های آنالوگ، استفاده نمود. در این حالت، باید کابل آنتن هوایی را از این طریق به تلویزیون عادی و یا هر دستگاه دیگر وصل نمود. در تلویزیون های جدیدتر ورودی های مختلفی با نام هایی چونS-Video ،HDMI، A/V ، RGB IN و ANTENNA IN وجود دارد... خروجی مبدل های دیجیتال معمولاً باید به ورودی A/V یا ANTENNA IN دستگاه تلویزیون وصل شود. زمانی می‌توانید از طریق بقیه ورودی های دستگاه تلویزیون برنامه‌های دیجیتال صداوسیما را تماشا كنید كه مبدل شما هم خروجی هایی از همان نوع داشته باشد در این صورت با اتصال ورودی و خروجی های همنام (مثلاً A/V مبدل به A/V تلویزیون یا HDMIمبدل به HDMIتلویزیون) به یکدیگربا کابل های مناسب ، تماشای برنامه ها امكان پذیر خواهد شد. اگر تلویزیون دارای ورودی HDMI و دستگاه مبدل دارای خروجی HDMI می باشند، می توانید در مرحله دوم بجای کابل A/V از کابل HDMI برای انتقال صدا و تصویر از دستگاه مبدل به تلویزیون استفاده نمایید.…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x