پاپ کورن رنگین کمان را امتحان کنید/آموزش یک پاپ کورن

252
09 مهر 1394

برای ما ایرانی ها که همیشه ذرت بو داده را با طعم شیر می خوریم، درست کردن و خوردن پاپ کورن رنگین کمان تجربه جدیدی است. تجربه ای که حداقل به یک بار امتحان کردن می ارزد. این ویدئوی جذاب را ببینید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x