پیامک عربی ای که باعث خاموش شدن گوشی آیفون می شود!

اخیرا اشکالی در گوشی های آیفون پیدا شده که اگر یک سری حروف به خصوص بوسیله پیام کوتاه توسط گوشی دریافت شود باعث هنگ و گاهی ری بوت شدن گوشی می شود.