خوشبختی یعنی ترافیک و آلودگی تهران را تجربه نکنی!

رادیو پلاس امروز گزارشی دارد درباره شهرهای بدون ماشین و موتور در جهان و آن را با تهران و اتفاقات عجیب و غریبی که در آن رقم می خورد مقایسه کرده است. رادیو پلاس را هر روز دنبال کنید.