آیا سولاریوم و آفتاب گرفتن طبیعی سرطان زاست؟

دبیر سازمان تحقیقات سرطان خاورمیانه هشدار داد: اشعه فرا بنفش خورشید به صورت طبیعی و مصنوعی مهمترین علت سرطان پوست محسوب می شود . این درحالی است که اکنون از نور اشعه فرا بنفش در سالن های زیبایی برای برنزه شدن پوست استفاده می شود.

آموزشیسرطانسولاریومآفتاب گرفتنآفتاب گرفتن سرطانزامم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x