انیمیشنی زیبا از جنایت های موجودی به نام آدم!!!

نام: انسان - جرم: قتل های زنجیره ای - هدف: خودخواهی و منفعت طلبی این ویدئوی زیبا را از کانال سبک زندگی تی وی پلاس ببینید. موجودی به نام انسان که برای آسایش و آرامش خود در زندگی، از اولین روز آفرینش دست به قتل و کشتارهای وحشتناک می زند.