ایرانی ها چه نام هایی برای مک دونالد انتخاب می کنند؟!

بعد از انتشار خبری مبنی بر حضور مک دونالد رستوران های زنجیره ای مشهور آمریکا در ایران، آقای شیپورچی تصمیم گرفت به منظورراهنمایی بیشتر مدیران این برند با ایران و آداب و علایق ایرانی ها، این بسته صوتی تصویری را به عنوان پیشنهاد بسازد و مسائل مختلف را با آنها درمیان بگذارد.