نُخاله،چُسان فُسان، زِپرتی چگونه وارد زبان ایرانی شدند؟

آقای شیپورچی این بار در رادیو پلاس دست روی سوژه ای جذاب گذاشته است؛ او سراغ برخی لغات رایج در زبان فارسی و عامیانه مردم رفته که دیگر جا افتاده اند اما ریشه ای خارجی دارند؛ مثل زپرتی، چسان فسان و... . اگر شما هم دوست دارید بدانید ریشه این لغات عجیب و غریب میان ایرانی ها از کجاست و چرا این لغات اینقدر باب شده اند، این قسمت از آقای شیپورچی رادیو پلاس را ببینید و بشنوید.