پدیده ای به نام «جشن طلاق!»

خبرگزاری مهر پرونده ای منتشر کرده درباره تمام هزینه های یک مراسم عروسی و البته آشنایی با پدیده عجیبی که این روزها بسیار باب شده و نامش «جشن طلاق» است! خودتان این بسته تصویری را ببینید و با این پدیده آشنا شوید!