آزاده نامداری دوباره یک عکس جنجالی منتشر کرد!!! .

آزاده نامداری که در یک سال و اندی گذشته بسیار خبرساز بوده، با انتشار عکسی از تست گریم خود در فیلم «نسیم» پرویز شهبازی حسابی جنجال به پا کرد تا آنجا که مجبور شد عکس خود را از اینستاگرامش پاک کند چراکه طاقت انتقادهای کاربران را نداشت. خودتان موضوع را از روی خط خبر تی وی پلاس بشنوید.