این معلول،یکی از مشهورترین نوازنده های جاز دنیاست .

این مرد جوان با وجود معلولیتی که از ناحیه دو دست خود رنج می برد، یکی از مشهورترین نوازنده های جاز دنیاست و در یک مسابقه بین المللی، از بین ۴۰۰ شرکت کننده، مقام اول را به دست آورده است. قدرت اراده مثال زدنی این مرد، همه را شگفت زده کرده است.