دلخراش ترین تصاویر از مرگ ایرانی ها توسط قاتلی دوچرخ۱۸+

در گزارش تی وی پلاس که توسط دوست عزیزمان فرورتیش رضوانیه تهیه و تولید شده است، صحنه هایی از تلخ ترین تصادفات موتورسیکلتی در ایران می بینید که سالانه هزاران هموطن ایرانی را از میان مان می برد. لطفا این ویدئو را هم خودتان ببینید و هم به کسانی که دوستشان دارید نشان دهید تا خدایی ناکرده قربانی بعدی این اتفاق تلخ نشوید.