خانواده ای که پاسپورت شان را دزد برد،اما عاشق ایران اند

«کریستین ایوان»، یک گردشگر اروپایی است که در سال ۹۲ وقتی برای دومین بار با خانواده اش به ایران سفر کرد، مرسدس RV او در کرج مورد سرقت قرار گرفت. او پاسپورت، پول و بخشی از تجهیزات و مدارک خود را از دست داد و با آن که دوربین مداربسته یک فروشگاه لحظه وقوع سرقت را ثبت کرده بود، اما پلیس هیچ سرنخی از سارقان پیدا نکرد.