حبیب محبیان و ایرج نوذری در خانه مرتضی پاشایی

پدر مرتضی پاشایی: آنقدر ازدحام بود که می خواستند پیکر مرتضی را با هلی کوپتر بیاورند! تنها ۲۴ ساعت از وداع ابدی مان با مرتضی پاشایی می گذشت که با دوربین تی وی پلاس به خانه پدر و مادر مرتضی پاشایی عزیز رفتیم؛ دست بر قضا با حبیب محبیان خواننده مشهور ایرانی روبرو شدیم که او هم برای دلداری دادن به پدر و مادر تازه داغ دیده ی مرتضی به دیدارشان آمده بود.