محبوب ترین پیتزای ترکیه ای را در خانه خودتان بپزید .

از بین ملل و اقوام مختلفی که مدعی ابداع پیتزا هستند، ترک ها هم غذایی دارند که حتما بیشتر شما با آن آشنایید. لهمجون در کنار پیده دو خوراکی هستند که سالیان درازیست در آشپزخانه ترک ها پخته و خورده می شود و شباهت بسیاری به پیتزای امروزی دارد.اگر دوست دارید این غذا را که نسبتا ساده است در خانه آماده کنید این ویدیو را حتما ببینید و اگر آن را پختید و خوشتان آمد تصویر غذای آماده شده تان را برای ما بفرستید