اولین ویدیو منتشر شده از حمله هوایی روسیه به سوریه

اولین ویدیو منتشر شده از حمله هوایی روسیه به سوریه
این اولین ویدیئو منتشر شده از حمله هوایی سوریه به مواضع داعش در سوریه میباشد