شوخی عجیب خبرنگاران تلویزیون نروژ با ترافیک تهران!!!

286
09 مهر 1394

این خبرنگاران تلویزیون نروژ هم خیلی لوس تشریف دارند. دوستان گویا خواسته اند به بیینده شان اینگونه القا کنند که خیابانهای تهران آنقدر شلوغ و بی نظم است که نمی توان از وسطش رد شد. منتهی به جای آنکه یک خیابان شلوغ را به عنوان لوکیشن انتخاب کنند، سراغ یک جای خلوت رفته اند تا کلیپشان چندان تاثیر برانگیز نباشد...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x